Πρακτική Άσκηση στην Εταιρία Unilever
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές προσφέρει και η Unilever, με διάρκεια από 12 εβδομάδες έως ένα έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απασχοληθούν σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Marketing, Εφοδιαστική αλυσίδα, Έρευνα και Ανάπτυξη, Πωλήσεις, Οικονομικά, Ανθρώπινο δυναμικό και Τεχνολογία πληροφορικής.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.unilever.gr/careers-jobs/graduates/application-process/

Για περισσότερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Μάιος 2023
30

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους