Θέσεις Πρακτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διοίκηση Επιχ.)

Πρόσκληση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3356 Β'/2014) η αριθμ. Φ14/Β/196604/04-12-2014 (ΑΔΑ: Ω50Υ9-486) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει της οποίας καθορίσθηκε ο αριθμός επτά (07) θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, για ένα εξάμηνο κατ' έτος, και συγκεκριμένα των τμημάτων Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Ιούνιος 2023
05

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους