Διενέργεια Ερευνών Πεδίου για την "Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης για τη μεταφορά στη νέαπρογραμματική περίοδο 2014-2020"

Στα πλαίσια αξιολόγησης και ανανέωσης των δράσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" έχει ζητήσει την συμπλήρωση από όσο το δυνατό μεγαλύτερο δείγμα ατόμων του ερωτηματολογίου που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο, από όσους συμμετείχαν ως ασκούμενοι φοιτητές στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.


Ερωτηματολόγιο Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να αφιερώσετε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να αποσταλεί στο internship@teiwm.gr

Η συμπλήρωσή του έχει ιδιαίτερη σημασία και σκοπό έχει να παρέχει στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων τις κατάλληλες πληροφορίες, αστοιχεία και εκτιμήσεις που αφορούν στην εφαρμογή του θεσμού της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά το σχεδιασμό δράσεων πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ για την νέα προγραμματική περίοδο.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούνιος 2023
07

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους