Θέσεις πρακτικής για φοιτητές TEI (Ηλεκτρ./Πληροφορ./Τηλεπικοιν.) στη CYTA

cyta

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει:

 

Τελειόφοιτους σπουδαστές ΤΕΙ Τμημάτων

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολογίας

για την εξάμηνη πρακτική του/της άσκηση

 

Περιγραφή     Θέσης/ Καθήκοντα:

 

Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:

 • στον έλεγχο, την παραμετροποίηση και την αναβάθμιση τερματικών εξοπλισμών CPEs
 • Μικτονομήσεις και βλάβες τηλεπικοινωνιακών βρόχων
 • Εγκαταστάσεις και παραμετροποιήσεις  οικιακών και επαγγελματικών τερματικών εξοπλισμών VOIP 

Τόπος Εργασίας

 

 • Αθήνα και Μεταμόρφωση Αττικής
 • Θεσσαλονίκη
 • Βόλος
 • Λάρισα
 • Φλώρινα
 • Καστοριά
 • Κοζάνη 

Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές των Τμημάτων  Τηλεπικοινωνιών  ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολογίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

 

Ατομικές Ικανότητες

 

 • Προφορική Επικοινωνία
 • Γραπτή Επικοινωνία
 • Ομαδικότητα
 • Αντίληψη/Κατανόηση

 

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. 

 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα πατώντας Αποστολή Βιογραφικού ή στο fax: 2155008801με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΤΕΧΝΙΚΟΙ_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.

 

Διεύθυνση Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Λεωφ. Αλεξάνδρας  128

114 71 Αθήνα

http://www.cyta.gr 

 


Πραγματοποιήστε "Εγγραφή"/ (ή "Είσοδο" εφόσον διαθέτετε ήδη λογαριασμό)  στο Πληροφοριακό Σύστημα για να αναζητήσετε περισσότερα στοιχεία και θέσεις πρακτικής άσκησης

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2023
31

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους