Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας «International Breeze in the East», Φινλανδία, 2014-2015

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας «International Breeze in the East», Φινλανδία, 2014-2015

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στη Φινλανδία για νέους ηλικίας 18-30 ετών (αυστηρό ηλικιακό όριο).

To πρόγραμμα «International Breeze in the East» αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του πιστοποιημένου από το Φινλανδικό κράτος κέντρου νέων «Hyvärilä Youth Centre» (http://www.hyvarila.com/en/frontpage/ ) όσον αφορά τις τοπικές εκπαιδευτικές και διαπολιτισμικές του δραστηριότητες με σχολεία, ομάδες εφήβων και διεθνείς ομάδες επισκεπτών. Επιπλέον, αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του κέντρου όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων της Φινλανδίας σε διαπολιτισμικές εμπειρίες και προγράμματα ευρωπαϊκής κινητικότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος: http://europa.eu/youth/vp/vol_organisation/8000440185_en

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ή εμψυχωτές οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φινλανδία. Το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα αποτελεί πρότυπο σην Ευρώπη όσον αφορά τη δομή που έχει και τις εκπαιδευτικές μεθόδους που προτείνει, καθώς αυτές εξειδικεύονται στις ανάγκες και τις δεξιότητες του μαθητή και βασίζονται στη συνεργατική μάθηση. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο επίσης για εκπαιδευτικούς ή εμψυχωτές ή ατομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής ή αθλητικής εκπαίδευσης, καθώς το περιβάλλον και ο αθλητισμός είναι στο επίκεντρο της λειτουργίας του κέντρου.

Διάρκεια: 8/2014- 6/2015
Περιοχή: Nurmes, Φινλανδία

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής-διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αποζημιώνεται το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιωτικού κόστους. Δίνεται μηνιαία αποζημίωση. Παρέχονται μαθήματα φινλανδικής γλώσσας.

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (καλή γνώση).

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 30/6/2014: mail: info@nuestromundo.gr

Διαδικτυακή ανάρτηση:
http://blog.nuestromundo.gr/2013/09/european-voluntary-service-2013.html

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους