Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο "Ε.Κ.Ε.ΤΑ."

Πρακτική Άσκηση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικλης Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) http://www.certh.gr/


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν πέντε (5) Ερευνητικά Ινστιτούτα και η Κεντρική Διεύθυνση, η οποία είναι αρμόδια και για θέματα διοικητικής και οικονομικής μέριμνας. Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία είναι διαρθρωμένη σε επιμέρους μονάδες Λογιστηρίου, Προσωπικού, Προϋπολογισμών και Έργων, Προμηθειών και Περιουσίας. Στο ΕΚΕΤΑ τηρούνται βιβλία Γ' Κατηγορίας και ακολουθούνται οι κανόνες γενικής λογιστικής στην παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών του ΕΚΕΤΑ μέσω του εγκατεστημένου ERP προγράμματος (SAP), καθώς και εσωτερικού μηχανογραφικού συστήματος οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

 

Πρακτική Άσκηση φοιτητών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

  • Τμήμα Λογιστικής
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρινίση, είμαστε στη διάθεσή σας 

ΕΚΕΤΑ: Τηλ 2310 498123 (αρμόδιος για παροχή πληροφοριών κ. Γ.Μπακιρτζής)

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ ΔΜ: Τηλ 24610 68064

 


 

Για περισσότερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, πραγματοποιήστε "Εγγραφή"

από το κεντρικό μενού του ιστότοπου του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης!

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Ιούνιος 2024
24

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους