Τελικά (οριστικά) αποτελέσματα επιλογής φοιτητών ΠΠΣ ΤΕ σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (01-01-2023 έως 30-06-2023) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Σε συνέχεια ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων του π. ΤΕΙ ΔΜ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών/τριων των κάτωθι Τμημάτων του π.ΤΕΙΔΜ, για έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», του Υποέργου 3 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΠΔΜ (Προγράμματα Σπουδών ΤΕ», MIS_5183659, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο για τα οριστικά αποτελέσματα: 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) ΤΕ

Οριστικά

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ανάρτησης
1. Τμήμα ΗΜΜΥ / ΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  09/12/2022
2. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων / ΠΣ  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ Μεταφόρτωση  30/11/2022
3. Τμήμα Χημικών Μηχανικών / ΠΣ Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Μεταφόρτωση  05/12/2022
4. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών/ ΠΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  01/12/2022
5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων /ΠΣ Μηχανικών  Βιομηχανικού Σχεδιασμού  ΤΕ Μεταφόρτωση  02/12/2022 
6. Τμήμα Πληροφορικής / ΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταφόρτωση 12/12/2022 
7. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων / ΠΣ Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ Μεταφόρτωση  11/12/2022
8. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας / ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη) Μεταφόρτωση  07/12/2022 
9. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά) Μεταφόρτωση  13/12/2022
10. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής / ΠΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕ Μεταφόρτωση 01/12/2022 
11. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών / ΠΣ Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ Μεταφόρτωση 08/12/2022 
12. Τμήμα Μαιευτικής /  ΠΣ Μαιευτικής ΤΕ Μεταφόρτωση 13/12/2022 
13. Τμήμα Γεωπονίας / ΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ Μεταφόρτωση 02/12/2022 
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους