>> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2023 ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. (π.ΤΕΙΔΜ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (αφορά μόνο φοιτητές/τριες του πρώην Τ.Ε.Ι.) μέσω του προγράμματος: “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, να υποβάλλουν την αίτηση τους για την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων & Ημερομηνία Έναρξης Π.Α.:

  • Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την 01/11/2022 έως και 18/11/2022. Οι αιτήσεις μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας. Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Για δυνατότητα τυχόν παράτασης θα υπάξει εκ νέου ανακοίνωση
  • Πιθανή ημερομηνία έναρξης Π.Α.: 01/01/2023 και ημερομηνία λήξης Π.Α.: 30/06/2023
  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα αντίστοιχα Γ.Π.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα). 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής της αίτησης και για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο τέλος της ανακοίνωσης

 

1. Διαδικασία – Γενικά δικαιολογητικά

 

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά δια ζώσης.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1.1 Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου rc.uowm.gr, αφού συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό και εντός της παραπάνω προθεσμίας. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, συστήνεται ο φοιτητής/φοιτήτρια να έχει στη διάθεσή του τα προσωπικά του στοιχεία για να τα συμπληρώσει στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης, π.χ.

  • τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή/τριας στο Τμήμα φοίτησης,τον Αριθμό ταυτότητας (ή διαβατηρίου), τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., δηλαδή την εφορία, στην οποία εκδόθηκε το ΑΦΜ, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α. ΙΚΑ ή Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ, απαραίτητος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών) και το IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού,

1.2 Επίσης κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο φοιτητής/φοιτήτρια να έχει στη διάθεσή του, σκαναρισμένη σε .pdf (όχι φωτογραφισμένη) την Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης, με υπογραφή/σφραγίδα, ώστε να την αναρτήσει (πατήστε πάνω στον παραπάνω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχής που θα πρέπει να πάρετε από τον φορέα απασχόλησης), καθώς επίσης και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών

 

(δείτε παρακάτω συνολικά τα διαθέσιμα συνοδευτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται)

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου rc.uowm.gr

 

2

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (upload/ υποχρεωτικό*)

Σκανάρετε (Όχι φωτογραφισμένη, αλλά σκαναρισμένη σε μορφή pdf) και ανεβάστε το έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης, το οποίο έχει συμπληρωθεί από το φορέα απασχόλησης (με υπογραφή/σφραγίδα)

3

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ ΙΚΑ ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚΑ) από τον e-ΕΦΚΑ  (upload/ υποχρεωτικό*)

Απαραίτητο για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στη βεβαίωση αναγράφονται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΑ ΙΚΑ του φοιτητή. - Η Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΑ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ εκδίδεται και ηλεκτρονικά εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka 

4

IBAN ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (uoload/ υποχρεωτικό*)

Φωτοαντίγραφο της  1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού, όπου αναγράφεται το IBAN  με δικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια

5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (προαιρετικά)

Εφόσον ένας φοιτητής θέλει να ληφθούν κατά την αξιολόγηση του και κοινωνικά κριτήρια (όπως ορίζονται παρακάτω θα αναρτήσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά - ΜΟΝΟ σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια εμπίπτει σε κάποιες από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω) 

 

 

 

 

 

Α.ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ; Εάν «Ναι», ανεβάστε (upload) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου εξαμήνου ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει κοινωνικά κριτήρια των ειδικών περιπτώσεων. Εάν «Όχι», τότε δεν χρειάζεται να ανεβάσετε κάποιο σχετικό δικαιολογητικό που να αφορά τα κοινωνικά κριτήρια

a.Πολύτεκνη οικογένεια

(προαιρετικό)

b.Τρίτεκνη οικογένεια

(προαιρετικό)

c.Μονογονεϊκή οικογένεια

(προαιρετικό)

d.Ορφανός/νη από 1 γονέα

(προαιρετικό)

e.Ορφανός/νη από 2 γονείς

(προαιρετικό)

 

Β. ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΑ ή ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με την αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ3557/τ.Β’/2019)

Εάν «Ναι», upload του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου

(προαιρετικό)

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται για την αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων φοιτητών/τριων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.


1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια πρακτική άσκηση και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως φοιτητής/τρια είτε του ίδιου τμήματος είτε άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και β) να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και γ) να μην απασχολείται ήδη σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα


1.4 Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ανά Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ έχουν ως εξής:

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

/ (Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

10

2

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

/ (Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)

10

3

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕ

/ (Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

10

4

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

/ (Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών)

15

5

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

/ (Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων)

15

6

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

/ (Τμήματος Πληροφορικής)

15

7

Πρόγραμμα Σπουδών Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ

/ (Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων)

15

8

Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη)

/ Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

15

9

Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)

/ (Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

15

10

Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕ

/ (Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)

15

11

Πρόγραμμα Σπουδών Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ

/ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

4

12

Πρόγραμμα Σπουδών Μαιευτικής ΤΕ

/ (Τμήματος Μαιευτικής)

25

13

Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ

/ (Τμήματος Γεωπονίας)

20

Οι θέσεις πρακτικής απευθύνονται για χρήση κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα και δευτερευόντως στο δημόσιο τομέα.

 

1.5 H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση που είναι αναρτημένη στην ενότητα praktiki-espa.uowm.gr και αφορά τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αντίστοιχα. Οι συμβάσεις θα ετοιμαστούν και θα αποσταλούν προς υπογραφή από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων έγκρισης.


1.6 Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης praktiki-espa.uowm.gr Στο τέλος της ανακοίνωσης, διατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (email/τηλέφωνο)

2. Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Κατάταξης

2.1 Οι φοιτητές εξουσιοδοτούν με την υποβολή της αίτησης τους, τα αρμόδια Γραφεία Πρακτικής Άσκησης να ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, την αναλυτική βαθμολογία και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που θα επιτρέψει την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες δεν χρειάζεται να αποστείλουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

 

2.2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων, αυτές αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα του κάθε Τμήματος, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το Τμήμα (αναφέρονται απαρακάτω), και σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις διαθέσιμες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, επιλέγονται οι φοιτητές/τριες με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση που προκύπτει από τον αξιολογικό πίνακα. Τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα). Κατόπιν της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση με αίτηση προς τη Γραμματεία Τμήματος σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα ανακοινώνονται πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα)

Η αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολογικής κατάταξης που έχουν εγκριθεί από τα συμμετέχοντα Τμήματα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1Α. Ακαδημαϊκά – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

Παράδειγμα

10 x 3,5=35 μόρια

x 3,5=17,5 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35 μόρια

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5 μόρια

1Β. Ακαδημαϊκά – Υπολειπόμενα Μαθήματα (30%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής /η φοιτήτρια

0 μαθήματα ð 30 μόρια

1 μαθήματα ð 25 μόρια

2 μαθήματα ð 20 μόρια

3 μαθήματα ð 15 μόρια

4 μαθήματα ð 10 μόρια

5 και ανωτέρω μαθήματα ð 0 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 30 μόρια

1Γ. Ακαδημαϊκά – Τυπικό Εξάμηνο

(15%)

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής /η φοιτήτρια

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο ð 15 μόρια

Θ’ (9ο) εξάμηνο ð 10 μόρια

Ι’ (10ο) εξάμηνο ð 5 μόρια

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο ð 0 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 μόρια

2Α. Κοινωνικά

(20%)

 

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός/νη

Επισήμανση: Για να γίνει χρήση των κοινωνικών κριτηρίων, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) όπως ορίζει ο νόμος για καθεμιά από τις περιπτώσεις.

Πολύτεκνη οικογένεια ð 20 μόρια

Τρίτεκνη οικογένεια ð 15 μόρια

Ορφανός/νη από 1 γονέα ð 15 μόρια

Ορφανός/νη από 2 γονείς ð 20 μόρια

Μονογονεϊκή οικογένεια ð 20 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 μόρια

2Β. Κοινωνικά

ΑΜΕΑ ή προβλημάτων υγείας του ιδίου

 

Επισήμανση: Για να γίνει χρήση των κοινωνικών κριτηρίων, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος για καθεμιά από τις περιπτώσεις.

Σε περίπτωση σοβαρών παθήσεων υγείας σύμφωνα με την αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ3557/τ.Β’/2019), ο/η φοιτητής/τρια επιλέγεται απευθείας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να απαιτηθεί η σχετική αξιολόγηση

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

100

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται για την αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων φοιτητών/τριων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο κριτήριο 1Α.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο κριτήριο 2Α.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.


3. Αναζήτηση Φορέων Απασχόλησης

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

1.του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/

Οι φορείς απασχόλησης και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υποχρεούνται να εγγραφούν/συνδεθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΑΤΛΑΣ» Η υπηρεσία «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Οι φορείς υποδοχής θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/

2.του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο praktiki-espa.uowm.gr

3.επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ). 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης: 

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 24610 68064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | email: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467440004 | email: praktikikastoria@uowm.gr 

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2461068050 | email: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616/κιν.6932520901 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους