Σχολές-Τμήματα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η επίσημη χρήση των κάτωθι τίτλων και ονομασιών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και των αντίστοιχων Σχολών και τμημάτων (στα ελληνικά και στα αγγλικά):

 

Ονομασία Ιδρύματος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Technological Education Institute of Western Macedonia

TEI WM (συντομογραφία)

 

Ονομασία Σχολών και Τμημάτων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών:

School of Applied Science Technology

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ:

Department of Electrical Engineering

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ:

Department of Mechanical and Industrial Design Engineering

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΤΕ:

Department of Environmental Engineering

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ:

Department of Informatics Engineering

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας:

Department of Digital Media and Communication

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας:

School of Business and Finance

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη):

Department of Business Administration at Kozani

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά):

Department of Business Administration at Grevena

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Department of Accounting and Finance

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου:

Department of International Trade

 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

School of Agriculture Technology, Food Technology and Nutrition

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων:

Department of Agricultural Technology

 

Σχολή Επιστημών Υγείας Πρόνοιας:

School of Health and Welfare

Tμήμα Μαιευτικής:

Department of Obstetrics

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους