Ανακοίνωση επανέναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ_2020

 

Όπως γνωρίζουμε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τέθηκε σε αναστολή από τις 18-3-2020 στους διάφορους φορείς απασχόλησης (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) και από τις 11-3-2020 συγκεκριμένα στους υγειονομικούς φορείς (αφορά το Τμήμα της Μαιευτικής), σύμφωνα με:

α) την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (β’ 783) και του εγγράφου 117/17/3/2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκη, καθώς και

β) την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπ’ αριθμ. 107/18-3-2020 Ακαδημαϊκά θέματα_1ο

Στη συνέχεια η αναστολή της πρακτικής άσκησης παρατάθηκε αρχικά έως τις 10-4-2020 (σύμφωνα με την απόφαση Δ1αΓΠ.οικ. 20021/21-3-2020 ΚΥΑ (Β’956)) και αργότερα έως τις 10-5-2020 (βάσει της απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-4-2020 ΚΥΑ (Β’ 783)). Τέλος, βάσει της απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5-5-2020 ΚΥΑ (Β’ 1699), οι φοιτητές, από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω,

  • 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ με έναρξη στις 1-11-2019

α) επειδή για τους φοιτητές που πραγματοποιούσαν την Πρακτική τους Άσκηση, η αναστολή των συμβάσεων ξεκίνησε από 18-3-2020, δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης από τις 18-5-2020 έως και τις 30-6-2020, ώστε να συμπληρωθεί το εναπομείναν χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους.

β) ενώ για τους φοιτητές που πραγματοποιούσαν την Πρακτική τους Άσκηση σε υγειονομικούς φορείς (αφορά το Τμήμα Μαιευτικής), η αναστολή των συμβάσεων ξεκίνησε από τις 11-3-2020, δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης από τις 11-5-2020 έως και τις 30-6-2020, ώστε να συμπληρωθεί το εναπομείναν χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους.

  • 2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ με έναρξη στις 1-12-2019

επειδή για τους φοιτητές που πραγματοποιούσαν την Πρακτική τους Άσκηση, η αναστολή των συμβάσεων ξεκίνησε από 18-3-2020, δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης από τις 18-5-2020 έως και τις 31-7-2020, ώστε να συμπληρωθεί το εναπομείναν χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους.

  • 3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ με έναρξη στις 1-3-2020

επειδή για τους φοιτητές που πραγματοποιούσαν την Πρακτική τους Άσκηση, η αναστολή των συμβάσεων ξεκίνησε από 18-3-2020, δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης από τις 18-5-2020 έως και τις 31-10-2020, ώστε να συμπληρωθεί το εναπομείναν χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους.

  • 4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ με έναρξη στις 1-4-2020

δίνεται η δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης από τις 1-6-2020 έως και τις 30-11-2020, ώστε να συμπληρωθεί το εναπομείναν χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους.


Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλείσθε να μας απαντήσετε μέσω email, εάν μπορείτε να ξεκινήσετε στις αντίστοιχες ημερομηνίες, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής σας Άσκησης, συμπληρώνοντας τα εξής:

Δηλώνω την επανέναρξη της Πρακτικής μου Άσκησης

 

Ονοματεπώνυμο:

 

 

Αριθμός Μητρώου:

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

Email:

 

 

Ημερομηνία επανέναρξης:

18-5-2020


Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα (όπως για παράδειγμα τις συμπληρωματικές συμβάσεις), θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε και τις σχετικές ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στη σελίδα της https://dasta.teiwm.gr/

 

contact

Στοιχεία επικοινωνίας με το το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Κοζάνης: 
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φλώρινας: 

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385045063 | e-mailpraktiki-florinas@florina.teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Καστοριάς: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Γρεβενών: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | e-mail: pgteiwm@gmail.com


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | e-mailpraktiki-maia@teiwm.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους