Πρακτική Άσκηση στη ΔΕΔΑ Α.Ε. | Λογιστ., Διοικ., Μηχανολ., Πληροφορ., Ηλεκτρολ. | Αθήνα

ΔΕΔΑ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΔΑ), που ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή και Διανομέα των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ν.4336/2015), προσφέρει θέσεις 6μήνης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης για φοιτητές ΤΕΙ, στα γραφεία της στην Αθήνα.


Συγκεκριμένα:

2 φοιτητές Λογιστικής

Θέση: στη δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καθήκοντα:

- Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών εσόδων, αγορών, δαπανών, ταμειακών και συμψηφιστικών κινήσεων

Καταχώριση λογιστικών εγγραφών κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών

Αρχειοθέτηση όλων των αντιγράφων των παραστατικών στοιχείων των συναλλαγών (διάκριση στοιχείων συναλλαγών ανάλογα με την φύση τους,  κλπ.).

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των εντολών πληρωμών για τις συμβάσεις που είμαστε υπόχρεοι.

Προσόντα: καλή γνώση περιβάλλοντος windows/office


1 φοιτητή Marketing / Διοίκηση Επιχειρήσεων

Θέση: στη δ/νση Εκμετάλλευσης Υποδομών και Marketing

Καθήκοντα: Βοηθός διαχειριστή συμβάσεων σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου με Τελικούς Πελάτες (οικιακούς καταναλωτές, επαγγελματίες, βιομηχανίες)

Προσόντα: καλή γνώση περιβάλλοντος windows/office


1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή φοιτητή Πληροφορικής

Θέση: στη δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επιχειρησιακής Εποπτείας

Προσόντα: καλή γνώση αγγλικής και περιβάλλοντος windows/office

 

1 Μηχανολόγο Μηχανικό

Θέση: στη δ/νση Λειτουργίας και Συντήρησης, στο τμήμα ελέγχου των μελετών εσωτερικής εγκατάστασης φ.α. και στην δραστηριότητα έκδοσης και καταχώρησης αδειών χρήσης.

Προσόντα: καλή γνώση περιβάλλοντος windows/office

 

1 Μηχανολόγο Μηχανικό

Θέση: στη δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επιχειρησιακής Εποπτείας

Προσόντα: καλή γνώση αγγλικής και περιβάλλοντος windows/office


1 Μηχανολόγο Μηχανικό

Θέση: στη δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης & Χρηματοδοτήσεων

Περιγραφή θέσης: Επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από την επιτόπια καταγραφή των δυνητικών καταναλωτών στα νέα δίκτυα, καταχώρηση αυτών των δεδομένων στο GIS portal της εταιρίας καθώς και συλλογή στοιχείων για την επικαιροποιήση του business plan.

Προσόντα: καλή γνώση περιβάλλοντος windows/office

 

1 Μηχανολόγο Μηχανικό για 2 ή 3 μήνη Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου

Θέση: στη δ/νση Έργων

Προσόντα: καλή γνώση περιβάλλοντος windows/office

 


Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα

Επικοινωνία: Τίνα Καραγεωργίου, τηλ.: 216 2000 451/499, e-mail: t.karageorgiou@deda.grcontact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: praktiki@teiwm.g

Τηλ. 24610 68064 | Fax. 24610 28311

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης:  

  1. δείτε τις ανακοινώσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ 

 

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους