Θέσεις Πρακτικής στον όμιλο "Ελληνικά Πετρέλαια"
Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών - Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.
 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως ενεργό και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας, αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες θερινής απασχόλησης και πρακτικής άσκησης σε φοιτητές/σπουδαστές.

Στόχος του Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών-Σπουδαστών Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι., είναι η κάλυψη κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο των επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου με ταυτόχρονη προσφορά ουσιαστικού κοινωνικού έργου ενώ, παράλληλα, δίνεται ευκαιρία στους φοιτητές/σπουδαστές για εξάσκηση στο αντικείμενο σπουδών τους και απόκτηση εμπειρίας σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

Έμφαση δίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών, κατά σειρά προτεραιότητας:

  • Τεχνική
  • Οικονομική
  • Πληροφορικής
  • Διοίκησης
  • 'Aλλη εξειδικευμένη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οργανωτικών Μονάδων / Εταιρειών του Ομίλου
Απασχόληση Φοιτητών Α.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος φοίτησης στη σχολή τους καθώς και μεταπτυχιακούς, η δε περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 15 Απριλίου έως 10 Ιουνίου.

Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο:

  • 1η περίοδος: Οκτώβριος - Μάρτιος
  • 2η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για την 1η περίοδο από 1η Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου και, για τη 2η περίοδο από 1ηΙανουαρίου έως 10 Μαρτίου.

Οι θέσεις του Προγράμματος Απασχόλησης φοιτητών/σπουδαστών καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών του Ομίλου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επιλογής για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

α) αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων / ετών σπουδών
β) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων

Αιτήσεις Συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης, πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά (*) την Αίτηση Φοιτητή – Σπουδαστή Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι και να την αποστείλουν, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση foitites@helpe.gr είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Χειμάρρας 8Α
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

με την ένδειξη: Απασχόληση Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι.

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να διαβαστεί με προσοχή η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ: Αίτηση Φοιτητή – Σπουδαστή Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.

(*) Έγκυρες είναι οι δηλώσεις συμμετοχής που γίνονται με συμπλήρωση και αποστολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της συγκεκριμένης αίτησης και μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.: 210-6302125, 210-7725113).

Εάν επιθυμείτε να κάνετε download την αίτηση φοιτητή - σπουδαστή και να μας την αποστείλετε ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, πατήστε εδώ.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους