Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Επιβράβευση της Έρευνας και της αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2021" μέσω του ΕΛΚΕ ΠΔΜ

 

Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού για την Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ 113/21.05.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΠΔΜ εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιβράβευση των καλύτερων ερευνητικών εργασιών των Σχολών Πολυτεχνική, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομική, Γεωπονική, Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας που δημοσιεύτηκαν εντός του έτους 2020 σε περιοδικά της διεθνούς βάσης Scopus, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.1 της παρούσας και την επιβράβευση του καλύτερου εικαστικού έργου για το έτος 2020 της Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.2 της παρούσας.
 
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους