>> ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες των προγραμμάτων σπουδών T.E. του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την διαδικασία έναρξης της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έναρξης Πρακτικής Άσκησης είναι μέχρι τις 10 κάθε μήνα για έναρξη την 1η του επόμενου μήνα, ανάλογα τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 , οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:  

Α΄περίοδος:

προθεσμία υποβολής μέχρι 10/9/2020

για έναρξη Π.A. 1/10/2020

Β’ Περίοδος:

προθεσμία υποβολής μέχρι 10/10/2020

για έναρξη Π.Α. 1/11/2020

Γ’ Περίοδος:

προθεσμία υποβολής μέχρι 10/11/2020 


Προσοχή!

 • Δεν ισχύει για τα Τμήματα στην Κοζάνη και Φλώρινα, καθώς έχουν ήδη καλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Π.Α. ΕΣΠΑ
 • Ισχύει μόνο για τα υπόλοιπα Τμήματα Καστοριά - Γρεβενά - Πτολεμαϊδα - για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης


για έναρξη Π.Α. 1/12/2020      

Για το επόμενο χρονικό διάστημα (εαρινό εξάμηνο), θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι σχετικές ημερομηνίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα ΓΠΑ ή στο αντίστοιχο Τμήμα).

>> Απαιτούμενα δικαιολογητικά έναρξης Π.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας Έντυπο Ε01
 2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02
 3. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια 
 5. Φωτοτυπία Οικογενειακού (και ατομικού) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος 
 6. (προαιρετικό) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ.: https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis/2012-05-26-20-50-07/2012-05-26-20-52-54/entipaprakitkis.html 

Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί ανά Τμήμα/πρόγραμμα σπουδών ΤΕ προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Γενικά τα κριτήρια αυτά κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες:  οικονομικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά κριτήρια και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος της ανακοίνωσης) ή
 • με αποστολή μέσω email των σκαναρισμένων εγγράφων σε μορφή .pdf (όχι αρχεία εικόνας) 
 • εναλλακτικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 09:00 με 14:00, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς Φορείς Απασχόλησης και θέσεις Π.Α. μέσω:

 • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/.
 • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα https://dasta.teiwm.gr
 • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν Φορείς Απασχόλησης, στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | e-mail: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | e-mail: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | e-mail: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους