ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2020 και 11/2020 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Προγράμματα Σπουδών ΤΕ:                      

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)

- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Κοζάνη)

- Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)

- Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)

- Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη)

- Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη)

- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

- Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)

- Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων ΤΕ (Καστοριά)

- Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ

- Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)

- Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαΐδα)

- Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ (Φλώρινα)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης της Π.Α. στις παρακάτω προθεσμίες. Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:  

Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:  

Α΄περίοδος:

προθεσμία υποβολής

από 17/07/2020 μέχρι 10/9/2020

για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/10/2020

Β’ Περίοδος:

προθεσμία υποβολής

από 01/10/2020 μέχρι 10/10/2020

για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1/11/2020

Για το επόμενο χρονικό διάστημα (εαρινό εξάμηνο), θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι σχετικές ημερομηνίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα Γ.Π.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα).

>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας Έντυπο Ε01

2.Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02

3.Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)

4.Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο Φ/Α)

5.Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια

6.(προαιρετικό)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

 

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/


1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.

-          Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 09:00 με 14:00.

-          Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών με αποστολή μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος του εγγράφου) ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email.

-          Σε περίπτωση υπολειπόμενων διαθέσιμων θέσεων, υπάρχει δυνατότητα παράτασης προθεσμίας, νέες ημερομηνίες προθεσμίας ή και μεταφοράς θέσεων από Τμήμα σε Τμήμα. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους υπευθύνους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

-          H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της σύμβασης που είναι αναρτημένη στη σελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/

-          Οι διαθέσιμες θέσεις ανά Τμήμα/πρόγραμμα σπουδών ΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και για τις προσκλήσεις που θα κοινοποιηθούν αντίστοιχα για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αναφέρονται παρακάτω: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη): 25, Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Κοζάνη): 15, Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη): 20, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη): 80, Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη): 33, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη): 85, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά): 33, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ΤΕ (Καστοριά): 64, Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ (Καστοριά): 6, Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά): 45, Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαΐδα): 48, Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα): 45

-          Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://praktiki-espa.uowm.gr/


2.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

  • -          του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/
  • -          του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/.
  • -          επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

-          ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, είναι απαραίτητη η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/. Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Εγγραφή/Είσοδος | Προπτυχιακός Φοιτητής | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (χωρίς την ένδειξη π.ΤΕΙΔΜ) | Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού που έχουν δοθεί για την Ηλεκτρονική Γραμματεία. Στη συνέχεια, κάνετε μια τυπική επιβεβαίωση των στοιχείων σας, όπως προβάλλονται από το σύστημα.

-          ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

-          ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: helpdesk@atlas.grnet.gr">helpdesk@atlas.grnet.gr) ή με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε πραγματοποιείται αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών, προκειμένου να γίνει η επιλογή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογή και βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης τριών βασικών κατηγοριών (οικονομικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά) που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης υπάρχουν στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/ στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών”. Κατόπιν εφαρμογής της αξιολόγησης των αιτήσεων, εγκρίνονται οι αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οριζόμενων ανά Τμήμα κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και επικυρώνονται τα αποτελέσματα με πρακτικό της αντίστοιχης τριμελής επιτροπής του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή θα γίνει κατόπιν δημόσιας κλήρωσης. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα) και ακολούθως οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | email: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | email: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | email: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ


 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ


 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους