>>> ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης αμέσως μετά την λήξη της Πρακτικής τους Άσκησης (π.χ. εάν η ολοκλήρωση είναι στις 30/6/2020 τα δικαιλογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου από την λήξη πρακτικής άσκησης). Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.

completion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης


1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης από το φορέα απασχόλησης για τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιήθηκε η Π.Α. (μία πρωτότυπη και μία φωτοτυπία)


2. Έντυπο Ε3.5 λήξης της Πρακτικής Άσκησης που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" με υπογραφή/σφραγίδα φορέα απασχόλησης

Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλλει το έντυπο Ε3.5. λήξης στο Εργάνη με ημερομηνία λήξης π.χ. την 30/6/2020, σύμφωνα με το Πρακτικό Έγκρισης που σας είχαμε αποστείλει μέσω email Το Πρακτικό αυτό, επίσης, μπορεί να επισυναφθεί στο Εργάνη κατά την διαδικασία υποβολής του εντύπου λήξης. Επίσης, αν υπάρχει πεδίο «Παρατηρήσεις» μπορεί να συμπληρωθεί ένα επεξηγηματικό κείμενο που να αναφέρει: «Η Πρακτική Άσκηση ξεκίνησε την 1/11/2019, τέθηκε σε αναστολή στις  18/3/2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε επανέναρξη στις 18/05/2020 και ολοκληρώθηκε στις 30/06/2020, συνολικής διάρκειας έξι (6)μήνες»


3. Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από την πλευρά του φορέα απασχόλησης (π.χ. τραπεζικά καταθετήρια τμηματικά ή συνολικά)


4. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο αντίστοιχα για τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιήθηκε η Π.Α. και να περιλαμβάνει τελική έκθεση εργασιακών εμπειριών του ασκούμενου και τελική έκθεση αξιολόγησης από τον φορέα απασχόλησης


5. Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων (από τον/την φοιτητή/-τρια)


6. Έκθεση αξιολόγησης του επόπτη φορέα απασχόλησης (φωτοτυπία από σελ16 ή σε ξεχωριστή σελίδα Α4)


7. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης (συμπληρωμένα από τον/την φοιτητή/-τρια κι από τον φορέα απασχόλησης)


8. Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο το Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομηχανικού Σχεδιασμού)


Τα έντυπα είχαν δοθεί κατά την έναρξη της Π.Α. - Όμως, υπάρχουν και ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://dasta.teiwm.gr/, ακολουθώντας το μενού: Πρακτική Άσκηση-> Φοιτητής/τρια-> Έντυπα-> Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Δείτε και κατεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Π.Α. εδώ


Η καταβαολή του υπόλοιπου ποσού θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ). 


Η αποστολή των εγγράφων ολοκλήρωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κούριερ στις παρακάτω διεύθυνσεις:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Κοζάνης

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης

Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Κοίλα Τ.Κ. 50100 Κοζάνη


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φλώρινας

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής

Τηλ: 6945432227 | e-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Τέρμα Κοντοπούλου Τ.Κ. 53100 Φλώρινα


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Καστοριάς

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίδου

Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Περιοχή Φούρκα Τ.Κ. 52100 Καστοριά


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Γρεβενών

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση

Τηλ: 2462061616 | e-mail: pgteiwm@gmail.com

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), 6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης Τ.Κ. 51100


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου

Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr          


espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους