>>> Πώς αναζητώ φορείς υποδοχής για την εκπόνηση της Πρακτικής μου Άσκησης;

lookfor212x100

Εφόσον πληροίτε τις απαραίτητες βασικές προϋποθέσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης (8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και απαιτούμενα μαθήματα), τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου Φορέα Υποδοχής στον οποίο θα πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση. Ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να έχει συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο της Σχολής σας και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Πώς θα βρω και θα επιλέξω φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης; intern-banner

Το ότι θα κάνετε πρακτική άσκηση δεν είναι από μόνο του σημαντικό. Αυτό που θα κάνει την πρακτική σας άσκηση σημαντική είναι ο Φορέας Υποδοχής!!!

Για να βρείτε και να επιλέξετε κατάλληλο φορέα προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Εντοπισμός επαγγελματικού πεδίου

Ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη σας για την επιλογή του φορέα υποδοχής είναι ο εντοπισμός του επαγγελματικού πεδίου που σας ενδιαφέρει. Συνυπολογίστε δηλαδή ζητήματα και πτυχές όπως:

  • Ποιους μακροπρόθεσμους στόχους θέτετε
  • Τι στόχους έχετε για αμέσως μετά το πτυχίο (πχ εάν θα κάνετε μεταπτυχιακό ή θα αναζητήσετε δουλειά)
  • Ποια είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλετε να επιδιώξετε
  • Ποιο πεδίο σας ενδιαφέρει
  • Σε τι είστε καλή/καλός

2. Αναζήτηση πιθανών φορέων - διερεύνηση του πεδίου

Αναζητήστε πληροφορίες, ιδέες και συμβουλές από:

  • Τις ανακοινώσεις στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) https://dasta.teiwm.gr 
  • Το κεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/Για να εισέλθετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιείστε τους κωδικούς με τους οποίους έχετε πρόσβαση στο σύστημα της γραμματείας/ Εύδοξο κλπ.
  • Τους Καθηγητές του Τμήματός σας, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το γνωστικό αντικείμενο που σας  ενδιαφέρει
  • Δικούς σας ανθρώπους και γνωστούς που μπορεί να δουλεύουν στον χώρο
  • Φυσικά μέσω του internet/μηχανές αναζήτησης/συγκεκριμένες ιστοσελίδων εταιρειών

3. Επικοινωνία με τους φορείς

Επικοινωνήστε με τον φορέα που σας ενδιαφέρει τηλεφωνικά, με email ή ακόμη καλύτερα επισκεφτείτε τον από κοντά!!! Αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση επιδιώξτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν καλή γνώση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που υλοποιούνται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, τις περισσότερες φορές, υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη στα Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού που ασχολούνται με την πρακτική άσκηση τα οποία διαχειρίζονται και το σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Κατά την επικοινωνία με τον φορέα ενημερώστε τον για τα εξής:

  • Την ειδικότητά σας και σε ποιο τμήμα της εταιρείας σας ενδιαφέρει να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση
  • Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ (π.χ ότι ένα μέρος της αμοιβής και της ασφάλισης σας θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)
  • Το ωράριο και τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης όπως αναγράφονται στην Ειδική Σύμβαση Εργασίας (δείτε τη εδώ)

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε αναλυτικά για το αντικείμενο στο οποίο θα απασχοληθείτε αν πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση εκεί. Τέλος, καταγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο στέλεχος (ονοματεπώνυμο, αρμοδιότητες, τηλέφωνο, email). Aν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση ζητήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού ή του στελέχους που χειρίζεται ζητήματα πρακτικής άσκησης και όχι για παράδειγμα του υπευθύνου του εργαστηρίου.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πολλοί από τους φορείς υποδοχής και ειδικά οι μεγάλες εταιρείες ζητούν από τους φοιτητές πριν την έναρξη μιας μελλοντικής συνεργασίας να μελετήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή να περάσουν από συνέντευξη μέσω skype. Το βιογραφικό σας σημείωμα βέβαια μπορεί να σταλεί στον φορέα κατά την πρώτη επικοινωνία ανεξάρτητα αν σας το ζητήσει ή όχι, αφού αποτελεί δείγμα επαγγελματισμού και δημιουργείτε θετική εντύπωση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνταξη βιoγραφικού σημειώματος, για τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής και για την παρουσία σε συνέντευξη εδώ.

4. Επιλογή των φορέων που θα προτείνετε στην αίτησή σας

Για να επιλέξετε τελικά τους φορείς που θα προτείνετε:

  • Δημιουργείστε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε φορέα
  • Συνυπολογίστε πρακτικά ζητήματα (π.χ. ωράριο, μετακινήσεις, κ.α.)
  • Σκεφτείτε αν τελικά η πρακτική άσκηση εκεί θα λειτουργήσει προς όφελός σας
  • Αποφασίστε!

Καλή επιτυχία!!!

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι στη διάθεση των φοιτητών για υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων υποδοχής όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

-- -- -- --

>> Δείτε τα Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης εδώ

>> Αναζητήστε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, πραγματοποιώντας Εγγραφή/ Είσοδο

Τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας αφορούν τους φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολοθούν τα Προγράμματα Σπουδών ΤΕ


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Κοζάνης

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης

Τηλ: 2461068064 | Fax: 2461028311 | e-mail: praktiki@teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Κοίλα Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φλώρινας

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής

Τηλ: 2385045063/ 2385054651 | e-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Τέρμα Κοντοπούλου Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Καστοριάς

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίδου

Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Περιοχή Φούρκα Τ.Κ. 52100 Καστοριά

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Γρεβενών

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση

Τηλ: 2462061616 | e-mail: stomtsi@gmail.com

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), 6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης Τ.Κ. 51100

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου

Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr          


espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 


contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: praktiki@teiwm.gr

Τηλ. 24610 68064 | Fax. 24610 28311

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 

 1. δείτε τις ανακοινώσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα https://dasta.teiwm.gr
 2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
 3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους