Πρακτική Άσκηση στην Mondelez (Μηχ/γοι-Ηλεκτρ) Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MONDELEZ ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε.


Αριθμός Θέσεων: 4

Αντικείμενο Απασχόλησης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Συνοπτική Περιγραφή Καθηκόντων Θέσης:      

1 ΘΕΣΗ στο τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης: συμμετοχή στις μελέτες κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υποστήριξη εργασιών και projects του τμήματος

1 ΘΕΣΗ στο τμήμα της Παραγωγής: υποστήριξη στην ανάλυση παραγωγικών δεδομένων με σκοπό την βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής, παρακολούθηση δεικτών απόδοσης και ανάλυση παραμέτρων αυτών, συμμετοχή σε Projects παραγωγικότητας, μείωσης παγίων και μεταβλητών δαπανών.

1 ΘΕΣΗ στο τμήμα Ασφάλειας: παρακολούθηση δεικτών ασφάλειας και περιβάλλοντος, παρακολούθηση δεικτών ασφαλούς συμπεριφοράς, συμμετοχή σε projects που αφορούν την ασφάλεια.

1 ΘΕΣΗ στο τεχνικό τμήμα: συμμετοχή σε συντηρήσεις και βελτιώσεις (διασκευές και επανασχεδιασμό) εγκαταστάσεων αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.

  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • Μηχανολόγων Μηχανικών

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ μπορούν να στέλνουν απευθείας το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: maria.savaki@mdlz.com

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Maria Savaki – Jr Plant HR Coordinator

Mondelez Europe Services GmbH- Greek Branch

135, Pireos Str., 118 54, Athens, Greece

T: +30 2103486962 F: +30 2103486902

Ε: maria.savakifoteini.zerikioti@mdlz.com I URL: www.mondelezinternational.com

image003.png@01D4CF4F.609FFA10" width="138" height="60" border="0">

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Ιούνιος 2024
24

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους