ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

>> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2019  (Απρ.)

 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τα Τμήματα: Μηχανικών Πληροφορικής-Καστοριά, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας-Καστοριά και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Γρεβενά του ΤΕΙ ΔΜ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Η πρόσκληση θα ισχύει έως 15 Μαρτίου 2019 και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της Σχολής τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα ΓΠΑ).

* Η ανακοίνωση αφορά τα Τμήματα στην Καστοριά και στα Γρεβενά

* Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν αφορά τα Τμήματα στην Κοζάνη (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03/2019 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΩΣ 22/02/2019)

* Επίσης, δεν αφορά τα Τμήματα στην Πτολεμαΐδα και Φλώρινα, λόγω κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης

 

 

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 01.03/2019 έως 15.03.2019

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.04.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.09.2019

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

 

 

>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

 

 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας Έντυπο Ε01
2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02
3. Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
4. Φ/Α Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια
6. (προαιρετικό) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια)

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr

 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 10:00 με 14:00. Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος του εγγράφου) ή μέσω fax ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email.

 

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΔΑΣΤΑ" https://dasta.teiwm.gr και το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/. Επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του Επόπτη Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ είναι η καταχώρηση της θέσεως της Π.Α. στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (αφού εγκριθεί η θέση): Για να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ θα πρέπει ο φοιτητής να πραγματοποιήσει ΕΙΣΟΔΟ με τους κωδικούς της Σχολής του, καθώς επίσης ο φορέας απασχόλησης να πραγματοποιήσει ΕΓΓΡΑΦΗ (εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί) και κατόπιν να δημιουργήσει/δημοσιεύσει θέση για την ειδικότητα του φοιτητή. Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: helpdek@atlas.grnet.gr) ή με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ ΔΜ.

 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
- Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται ενδεικτικά ανά Τμήμα ως εξής: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: (8), Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ: (8), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Γρεβενά: (7), Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου*: (0)_επεξ. Οι θέσεις του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου μεταφέρονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, λόγω της μη δυνατότητας κάλυψής τους).
*Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεων σε κάποιο τμήμα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους υπευθύνους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής.

Πρωταρχικά κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων αποτελούν

  1. Η συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή/της φοιτήτριας και
  2. Η συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που ορίζεται από την πλευρά του φορέα απασχόλησης ως υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης (βαθμίαδας ΤΕ/ΠΕ)

Στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή του Τμήματος προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Γενικά τα κριτήρια αυτά κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών

  1. Ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή βαθμολογία και αριθμό μαθημάτων (επιλέγονται οι σπουδαστές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιτυχής παρακολούθησης),
  2. Οικονομικά κριτήρια, (επιλέγονται οι σπουδαστές με χαμηλότερο συνολικό εισόδημα)
  3. Κοινωνικά κριτήρια, (ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανά Τμήμα περιγράφονται αναλυτικά εδώ

Κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων, εγκρίνονται οι αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οριζόμενων ανά Τμήμα κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και επικυρώνονται τα αποτελέσματα με πρακτικό της αντίστοιχης τριμελής επιτροπής του Τμήματος. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr / Πρακτική Άσκηση / Αποτελέσματα) και ακολούθως συνολικά οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας).

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Κοζάνης ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης
Τηλ: 2461068064 | Fax: 2461028311 | e-mail: praktiki@teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φλώρινας ΤΕΙ ΔΜ

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής
Τηλ: 2385045063/ 2385054651 | e-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Καστοριάς ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίδου
Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γρεβενών ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση
Τηλ: 2462061601 | e-mail: pgteiwm@gmail.com
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πτολεμαΐδας ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου
Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

 

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους