Θέση Εργασίας στην εταιρεία ENVECO (Μηχ/κων Περιβάλλοντος & Μηχ/κων Αντιρρύπανσης) Ιωάννινα/Θεσπρωτία

ΑΓΓΕΛΙΑ 1

Στα πλαίσια έργου περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην περιοχή των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας η εταιρεία ENVECO AE αναζητεί συνεργάτη περιβαλλοντολόγο με εμπειρία σε θέματα αναγνώρισης τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας προκειμένου να εργαστεί στην περιοχή του έργου.

Οι κύριες απαιτήσεις του συνεργάτη θα πρέπει να είναι οι εξής:

  • Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε περιβαλλοντικές επιστήμες.
  • Ελάχιστη εμπειρία  στο πεδίο της αναγνώρισης τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας: 5 χρόνια
  • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν σχετικά βιογραφικά μέχρι τις 20/3/2018 στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

info@enveco.gr

igavriil@enveco.gr

Τα βιογραφικά κατά προτίμηση να είναι στα αγγλικά. Εάν σταλεί βιογραφικό στα ελληνικά, εφόσον επιλεγεί ο συνεργάτης, θα πρέπει να γίνει μετάφραση και στα αγγλικά.

 

 

ΑΓΓΕΛΙΑ 2

Στα πλαίσια έργου περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην περιοχή των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας η εταιρεία ENVECO AE αναζητεί συνεργάτη περιβαλλοντολόγο με εμπειρία σε θέματα αναγνώρισης ειδών ορνιθοπανίδας προκειμένου να εργαστεί στην περιοχή του έργου.

Οι κύριες απαιτήσεις του συνεργάτη θα πρέπει να είναι οι εξής:

  • Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε περιβαλλοντικές επιστήμες.
  • Ελάχιστη εμπειρία  στο πεδίο της αναγνώρισης ειδών ορνιθοπανίδας: 5 χρόνια
  • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν σχετικά βιογραφικά μέχρι τις 20/3/2018 στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

info@enveco.gr

igavriil@enveco.gr

Τα βιογραφικά κατά προτίμηση να είναι στα αγγλικά. Εάν σταλεί βιογραφικό στα ελληνικά, εφόσον επιλεγεί ο συνεργάτης, θα πρέπει να γίνει μετάφραση και στα αγγλικά.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Ioannis Gavriil

Chemical Engineer-Environmental Engineer MSc

 

ENVECO S.A.

Perikleous Str., 15122 Maroussi, Athens, GR
Tel: +30 210 6125027, 6141357, 6141369

Fax: +30 210 6148149

www.enveco.gr igavriil@enveco.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους