Ζήτηση Τεχνικού Διευθυντή από εταιρεία μεταλλικών εξαρτημάτων

Η CNC SOLUTIONS είναι μία εξειδικευμένη εταιρία σχεδιασμού και κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και πολυπλοκότητας.


Ηεταιρία ιδρύθηκε το 2003 και πρόσφατα ολοκλήρωσε το επενδυτικό της σχέδιο, με την αγορά νέων μηχανημάτων παραγωγής CNC πολύ υψηλής ακρίβειας και τελευταίας τεχνολογίας, την μεταφορά της σε νέες μεγαλύτερες και πολύ σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με την δημιουργία ενός πρότυπου χώρου ανάπτυξης και διοίκησης, καθώς και την εφαρμογή μηχανογραφημένων διαδικασιών σχεδιασμού-παραγωγής και ελέγχου (SAP ERP).

Σήμερα, με κινητήριο μοχλό το πάθος, την αγάπη για την δουλειά μας, αλλά και με τα κατάλληλα εργαλεία που διαθέτουμε, φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τον αξιόπιστο μακροπρόθεσμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων στην κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και πολυπλοκότητας.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξή μας, αλλά και της προσπάθειας επίτευξης των εξαγωγικών μας σχεδίων ζητείται Τεχνικός Διευθυντής οι αρμοδιότητες του οποίου έχουν ως εξής:

Δημιουργία και έλεγχος μηχανολογικών σχεδίων
Δημιουργία φασεολογίων για κάθε έργο με καταγραφή της μεθόδου παραγωγής και των αναγκών σε πρώτες ύλες, εργαλεία κλπ. ανά έργο
Προγραμματισμός και επίβλεψη του προγραμματισμού CAD/CAM μηχανών
Διαχείριση και εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής και των επιμέρους εν εξελίξει έργων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής, έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων
Καθοδήγηση, εκπαίδευση, έλεγχος και εποπτεία του τεχνικού προσωπικού
Ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων με χρήση μετρητικής μηχανής συντεταγμένων
Συνεχή ενημέρωση και βελτιστοποίηση παραγωγής με την εφαρμογή και ένταξη νέων - καινοτόμων χρησιμοποιούμενων μεθόδων

Απαιτούμενα προσόντα:
Πολύ καλές γνώσεις κατεργασίας μετάλλων με χρήση μηχανημάτων CNC
Γνώσεις προγραμματισμού CAM
Ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Καλή γνώση Αγγλικών
Δυνατότητα πραγματοποίησης διεθνών ταξιδιών

Η εταιρία παρέχει:
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Επαγγελματική εξέλιξη
εκπαίδευση
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CNC SOLUTIONS, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cncsolutions.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@cncsolutions.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Ιούνιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους