Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία "Boehringer - Ingelheim Ellas SA" (ΣΤΕΦ) Αττική

pic2

 | 

Πρακτική Άσκηση

Μηχανολόγος Μηχανικός/

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια στα πλαίσια εξάμηνης πρακτικής άσκησης  Μηχανολόγο Μηχανικό/ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Τεχνική Διεύθυνση για το εργοστάσιο της στο Κορωπί.

 Ρόλος

Θα έχει την ευκαιρία να απασχοληθεί σε ένα οργανωμένο εργοστασιακό περιβάλλον καθώς και την δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στην ολοκληρωμένη παροχή τεχνικών υπηρεσιών μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης εργασιών συντήρησης του παραγωγικού εξοπλισμού του εργοστασίου και των δικτύων υποδομών, με χρήση νέων λογισμικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων. Συμμετέχει επίσης σε νέα τεχνικά projects που αφορούν την ανάπτυξη και τη συντήρηση του εξοπλισμού του εργοστασίου.

Επιθυμητές Δεξιότητες

  • Άριστη γνώση Αγγλικών.
  • Άριστο χειρισμό ηλεκτρονικών εφαρμογών όπως MS Οffice – MS Project – AutoCAD
  • Αναλυτική σκέψη, οργανωτικότητα, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Κίνητρο για συνεχή εξέλιξη γνώσεων και δεξιοτήτων

 Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν στο παρακάτω email.

lambros.ntintis.ext@boehringer-ingelheim.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8906247

pic1

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους