>>> ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2017

 Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, οι φοιτητές πρέπει να παραδώσουν:

completion

Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ:


1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένο/με υπογραφές-σφραγίδες)

2. Φωτοτυπία 1ης σελίδας από το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

3. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης (μία πρωτότυπη και μία φωτοτυπία)

4. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη φορέα απασχόλησης(φωτοτυπία από τη σελ 16 του βιβλίου πρακτικής άσκησης ή σε μία ξεχωριστή σελίδα Α4 με υπογρ./σφραγ. από το φορέα)

5. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη εκπαιδευτικό(σε ξεχωριστή σελίδα Α4)

6. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης(συμπληρωμένα από τον φοιτητή κι από τον φορέα απασχόλησης)

7. Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων

8. Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο το Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομηχανικού Σχεδιασμού)

 Τα έντυπα υπάρχουν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://dasta.teiwm.gr/, ακολουθώντας το μενού: Πρακτική Άσκηση-> Φοιτητής/τρια-> Έντυπα-> Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ


Δείτε και κατεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Π.Α. εδώ

 

Πληροφορίες:

Email: praktiki@teiwm.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610.68064


Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Εργασίας:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ

Για επιπλέον απορίες/διευκρινίσεις, στείλτε email στο praktiki@teiwm.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους