Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία VELTIO GREECE (Θεσ/νικη)

logo veltio veltio.com

Η εταιρεία VELTIO GREECE ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης


» Γενικά Στοιχεία Εταιρείας

Εταιρεία-Φορέας Πρακτικής:

VELTIO GREECE LTD

Διεύθυνση Εταιρείας:

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 17

ΤΚ 57001

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2310430402

Ον/μο Επόπτη:

ΑΝΤΩΝIOΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

E-mail Επόπτη:

intern_b@veltio.com

» Στοιχεία Θέσης

Αντικείμενο Θέσης:

Πληροφορική

Τίτλος Θέσης:

Software Developer/Tester

Περιγραφή Θέσης:

Η VELTIO GREECEεπιθυμεί να απασχολήσει τελειόφοιτους AEI/ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση στον τομέα της παραμετροποίησης, εγκατάστασης, υποστήριξης και ελέγχου λογισμικού καθώς και στον τομέα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εξόρυξης δεδομένων για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Οι τελικοί αποδέκτες του λογισμικού αφορούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου παγκόσμιας εμβέλειας.

Αντικείμενο απασχόλησης:

Ενσωμάτωση σε ομάδες με βοηθητικό ρόλο στο κομμάτι του ελέγχου της εγκατάστασης και της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Εκμάθηση των μεθοδολογιών και των βέλτιστων πρακτικών του Λιανικού Εμπορίου καθώς και του κύκλου ζωής ενός έργου. Απόκτηση εμπειρίας στην χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων, στην στατιστική ανάλυση και στους αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων. Συμμετοχή σε όλες τις πτυχές του έργου, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του συστήματος έως και τον τελικό έλεγχο της ολοκλήρωσης του συστήματος καθώς και των παραδοτέων.

Επιπροσθέτως,  δυνατότητα συμμετοχής στην ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας με σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού πολλαπλών λειτουργιών για εσωτερική κατανάλωση καθώς και υποστήριξη της ITυποδομής.   

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Καλή γνώση τουλάχιστον μίας αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού
  • Καλή γνώση βάσεων δεδομένων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Ολοκλήρωση του τελευταίου έτους σπουδών και τουλάχιστον του 80% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση συστημάτωνLinux/Unix
  • Γνώση scripting languages (Python / shell scripting)

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης:

6 μήνες

Είδος θέσης:

Πλήρες ωράριο

Email Αποστολής CV

intern_b@veltio.com

  


Για περισσότερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, δείτε όλες τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ και επίσης πραγματοποιήστε:

  1. "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/ 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους