Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω την Πρακτική μου Άσκηση;

Η διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των προγραμμάτων σπουδών ΤΕ ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά στάδια 1 & 2:

 • Στάδιο-1ο: Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως θα δείτε παρακάτω π.χ. Βεβαίωση Αποδοχής απ΄οτον Φορέα Απασχόλησης κ.α.) & Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης/ Έλεγχος από το Γραφείο Πρακτικής / Τελική Έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος 
 • Στάδιο-2ο: Ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για: i:Υπογραφή Συμβάσεων, ii:Υποβολή Ε3.5 Έναρξης στο Π.Σ. Εργάνη από τον φορέα απασχόλησης, iii:Συμπλήρωση Εντύπου-Ι Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων από τον φοιτητή/τρια, iv:Διαδικασία καταχώρησης θέσεως Π.Α. στο Π.Σ.ΑΤΛΑΣ (σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το Φορέα Απασχόλησης και τον φοιτητή/τρια)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων & Ημερομηνία Έναρξης Π.Α.:

  • Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ισχύει από την 01 Δεκεμβρίου 2023 έως και 22 Ιανουαρίου 2024. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (δείτε παρακάτω στον πίνακα τον σχετικό σύνδεσμο) μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά εντός της παραπάνω προθεσμίας. Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Για δυνατότητα τυχόν παράτασης θα υπάξει εκ νέου ανακοίνωση

  • Με δυνατότητα έναρξης σε μία από τις παρακάτω πιθανές ημερομηνίες έναρξης Π.Α., η οποία θα δηλωθεί στην Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης

   • Έναρξη: 01/03/2024 και λήξη 31/08/2024
   • Έναρξη: 01/04/2024 και λήξη 30/09/2024
   • Έναρξη: 01/05/2024 και λήξη 31/10/2024
   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα αντίστοιχα Γ.Π.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα). 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής της αίτησης και για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο τέλος της ανακοίνωσης


 

Στάδιο-1ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΕΣΠΑ

1. Διαδικασία – Γενικά δικαιολογητικά

Η διαδικασία είναι η εξής:

1.1 Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://rc.uowm.gr/?page_id=73095, αφού συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και αφορά μόνο φοιτητές/τριες του πρώην ΤΕΙ. Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά δια ζώσης.

1.2 Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, συστήνεται ο φοιτητής/φοιτήτρια να έχει στη διάθεσή του:

-   τα προσωπικά του στοιχεία για να τα συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης, π.χ. τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή/τριας, τον Αριθμό ταυτότητας (ή διαβατηρίου), τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., δηλαδή την εφορία, στην οποία εκδόθηκε το ΑΦΜ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α. ΙΚΑ ή Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ, απαραίτητος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή τα ένσημα)) και το IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού

-       επίσης, να έχει ήδη στη διάθεσή του, σκαναρισμένη σε .pdf (όχι φωτογραφισμένη) τη Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης, με υπογραφή/σφραγίδα, ώστε να την αναρτήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχής που θα πρέπει να πάρετε από τον φορέα απασχόλησης),

-    τέλος, να έχει στη διάθεσή του, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ώστε να τα αναρτήσει – (δείτε παρακάτω συνολικά τα διαθέσιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται)

 


1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ π.ΤΕΙΔΜ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://rc.uowm.gr/?page_id=73095, αφού συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

(υποχρεωτικό*) 

Ηλεκτρονική φόρμα αίτησης

https://rc.uowm.gr/?page_id=73095

Στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης θα ανεβάσετε (upload) και τα παρακάτω δικαιολογητικά


2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σκανάρετε τη Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης (Όχι φωτογραφισμένη, αλλά σκαναρισμένη σε μορφή .pdf) και ανεβάστε το έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης κατεβάστε το έντυπο πατώντας πάνω στο μπλε σύνδεσμο)


Το αρχείο .pdf της βεβαίωσης του φορέα απασχόλησης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί από το φορέα απασχόλησης (με υπογραφή/σφραγίδα) και να το έχετε διαθέσιμο όταν θα κάνετε υποβολή της αίτησης

(υποχρεωτικό*)

Βεβαίωσης Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης

(upload στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης) 


3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ)

Απαραίτητη για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) από τον ΕΛΚΕ του Π.Δ.Μ. - Η Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΑ ΙΚΑ εκδίδεται και ηλεκτρονικά εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka 

(υποχρεωτικό*)

(upload στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης) 


4. IBAN ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Aντίγραφο της  1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού, όπου αναγράφεται το IBAN  με δικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια

(υποχρεωτικό*)

(upload στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης) 


5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (προαιρετικά: θα αναρτηθούν μόνο εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια εμπίπτει σε κάποιες από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω) 

Α

 

 

 

 

ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ;

- Εάν «Ναι», upload στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια των ειδικών περιπτώσεων (Α/Β) 

- Εάν «Όχι», τότε δεν χρειάζεται να ανεβάσετε κάποιο σχετικό δικαιολογητικό που να αφορά τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια (Α/Β)

a.Πολύτεκνη οικογένεια

(προαιρετικό)

b.Τρίτεκνη οικογένεια

(προαιρετικό)

c.Μονογονεϊκή οικογένεια

(προαιρετικό)

d.Ορφανός/νη από 1 γονέα

(προαιρετικό)

e.Ορφανός/νη από 2 γονείς

(προαιρετικό)

Β

ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΑ ή ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με την αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ3557/τ.Β’/2019)

Εάν «Ναι», upload του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου

(προαιρετικό)

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται για την αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων φοιτητών/τριων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.


1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια πρακτική άσκηση και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως φοιτητής/τρια είτε του ίδιου τμήματος είτε άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και β) να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και γ) να μην απασχολείται ήδη σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

 

2. Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Κατάταξης και


2.1 Οι φοιτητές εξουσιοδοτούν με την υποβολή της αίτησης τους, τα αρμόδια Γραφεία Πρακτικής Άσκησης να ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, την αναλυτική βαθμολογία και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που θα επιτρέψει την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν χρειάζεται να αποστείλουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

 

2.2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων, αυτές αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα του κάθε Τμήματος, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το Τμήμα (αναφέρονται απαρακάτω), και σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις διαθέσιμες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, επιλέγονται οι φοιτητές/τριες με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση που προκύπτει από τον αξιολογικό πίνακα. Τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα). Κατόπιν της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα ανακοινώνονται πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα)

 

Η αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολογικής κατάταξης που έχουν εγκριθεί από τα συμμετέχοντα Τμήματα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1Α. Ακαδημαϊκά – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

Παράδειγμα

10 x 3,5=35 μόρια

5 x 3,5=17,5 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35 μόρια

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5 μόρια

1Β. Ακαδημαϊκά – Υπολειπόμενα Μαθήματα (30%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής /η φοιτήτρια

0 μαθήματα ð 30 μόρια

1 μαθήματα ð 25 μόρια

2 μαθήματα ð 20 μόρια

3 μαθήματα ð 15 μόρια

4 μαθήματα ð 10 μόρια

5 και ανωτέρω μαθήματα ð 0 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 30 μόρια

1Γ. Ακαδημαϊκά – Τυπικό Εξάμηνο

(15%)

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής /η φοιτήτρια

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο ð 15 μόρια

Θ’ (9ο) εξάμηνο ð 10 μόρια

Ι’ (10ο) εξάμηνο ð 5 μόρια

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο ð 0 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 μόρια

2Α. Κοινωνικά

(20%)

 

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός/νη

 

Πολύτεκνη οικογένεια ð 20 μόρια

Τρίτεκνη οικογένεια ð 15 μόρια

Ορφανός/νη από 1 γονέα ð 15 μόρια

Ορφανός/νη από 2 γονείς ð 20 μόρια

Μονογονεϊκή οικογένεια ð 20 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 μόρια

2Β. Κοινωνικά

ΑΜΕΑ ή προβλημάτων υγείας του ιδίου

Σε περίπτωση σοβαρών παθήσεων υγείας σύμφωνα με την αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ3557/τ.Β’/2019), ο/η φοιτητής/τρια επιλέγεται απευθείας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να απαιτηθεί η σχετική αξιολόγηση

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

100

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται για την αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων φοιτητών/τριων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο κριτήριο 1Α.
 • Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο κριτήριο 2Α.
 • Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

3. Αναζήτηση Φορέων Απασχόλησης

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς Φορείς Απασχόλησης και θέσεις Π.Α. μέσω:

 • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/ (πραγματοποιήστε ‘Είσοδο’ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και επιλογή του ιδρύματος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς την ένδειξη π.ΤΕΙΔΜ) . Οι φορείς απασχόλησης και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υποχρεούνται να εγγραφούν/συνδεθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΑΤΛΑΣ» Η υπηρεσία «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές.
 • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις
 • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν Φορείς Απασχόλησης, στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 


Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο και λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα σας ενημερώσει για τα παρακάτω: 

Στάδιο-2ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΕΝΤΥΠΟΥ Ι - ΑΤΛΑΣ

1Υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (τέσσερα (4) αντίτυπα διπλής όψεως)

μη συμπληρώνετε / υπογράφετε το ΔΕΙΓΜΑ της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (αποτελεί ΔΕΙΓΜΑ και έχει αναρτηθεί για να δείτε τους όρους της σύμβασης). Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο και λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα αποστείλει τις τέσσερις (4) συμπληρωμένες και σφραγισμένες συμβάσεις από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προς υπογραφή από τους ασκούμενους φοιτητές και τους φορείς απασχόλησης. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/της ασκούμενου/νης κι ένα για το αρχείο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

2. Ερωτηματολόγιο Εισόδου Συμμετέχοντα - Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενων

Μαζί με τις συμβάσεις, ο ασκούμενος φοιτητής/-τρια θα πρέπει να συμπληρώσει και το Ερωτηματολόγιο Εισόδου Συμμετέχοντα

3.   Έντυπο Ε 3.5 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το Έντυπο-Ε 3.5 για την αναγγελία σύμβασης πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης (υπογεγραμμένο και με σφραγίδα από τον φορέα απασχόλησης), το οποίο κατατίθεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 40331/Δ1.13521/2019 – ΦΕΚ 3520/Β/19-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού», ο φορέας απασχόλησης που απασχολεί φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης πρέπει να ενημερώνει σχετικά την πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμαή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης. Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ/ΔΥΠΑ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής των εντύπων που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ (δεν είχαν απασχολήσει ποτέ πριν προσωπικό, δεν έχουν λάβει ΑΜΕ ΙΚΑ και η σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν περιλαμβάνει όρο υποχρέωσης ασφάλισης του σπουδαστή / φοιτητή), μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς taxisnet για τη σύνδεση τους στο ΕΡΓΑΝΗ και για την καταχώρηση του εντύπου Ε3.5

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΤΛΑΣ"

Ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr/) καθώς και να αναρτήσει – δημοσιεύσει στο εν λόγω Σύστημα τη θέση Πρακτικής Άσκησης του/της ασκούμενου/νης.

Συνοπτικά, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της Π.Α. στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

  1. "Είσοδος" του/της φοιτητή/-τριας στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" (με τους κωδικούς από τη Σχολή του)

  2. Ενημέρωση του φορέα για την "Εγγραφή" του στο Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" και αφού πιστοποιήσει το λογαριασμό του, δημιουργία θέσεως Π.Α. για την ειδικότητα του/της φοιτητή/-τριας και δημοσίευση αυτής.

  3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι έγιναν οι εγγραφές, ώστε το Γ.Π.Α. να προχωρήσει στη δέσμευση της θέσεως Π.Α. και την αντιστοίχηση της με τον ασκούμενο φοιτητή/-τρια.

Με την ολοκλήρωση του 2ο Σταδίου, τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να επιστραφούν - αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτικά μέσω κούριερ, ώστε να είναι τα πρωτότυπα έγγραφα) :

-          Οι δύο (2) από τις τέσσερις (4) συμβάσεις, με υπογραφές/σφραγίδες (η σύμβαση συντάσσεται σε 4 αντίτυπα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον/την φοιτητή/τρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/της φοιτητή/τριας κι ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

-          Το Έντυπο Ε3.5 του Εργάνη

-          Το Ερωτηματολόγιο Εισόδου Συμμετέχοντα-Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου

-          Ο κωδικός της δημοσιευμένης θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»

 

 

contact

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΒΝ Τ.Ε.(π.ΤΕΙΔΜ)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης:  Τηλ: 24610 68064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Τηλ: 2467 440004  | e-mail: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Τηλ: 23850 54700 | e-mail: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τηλ: 24620 61616 | e-mail: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Τηλ: 24610 68050 | e-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.uowm.gr/

 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης "ΑΙΤΗΣΗΣ"

 • Επεξήγηση 1: Όλοι οι αριθμοί (δηλ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ) πρέπει να είναι προσωπικοί του ιδίου του φοιτητή κι όχι π.χ. του γονέα.
 • Επεξήγηση 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ (Α.Μ.Α.): Εάν ένας/μία φοιτητής/φοιτήτρια δεν έχει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, θα αφήσει κενό το σχετικό πεδίο στην αίτηση και θα εκδώσει τον Α.Μ.Α. ΙΚΑ στο πλησιέστερο υποκατάστημα ΕΦΚΑ (ΙΚΑ). Αφού εκδοθεί ο Α.Μ.Α. ΙΚΑ, κοινοποιείται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (απαιτείται για τα ένσημα της Πρακτικής του Άσκησης). Δείτε ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΑ ΙΚΑ εδώ
 • Επεξήγηση 3: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Αν κάποιος/α φοιτητής/-τρια δεν έχει ήδη προσωπικό λογαριασμό ή δεν είναι συνδικαιούχος σε κάποιο λογαριασμό οικείου του προσώπου, θα πρέπει να ανοίξει νέο λογαριασμό. Επομένως, αφήνει προσωρινά κενό το σχετικό πεδίο στην αίτηση και μόλις εκδώσει τον αριθμό, τον κοινοποιεί άμεσα εντός 10 ημερών από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στο ΓΠΑ. 
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Σάββατο
Ιούλιος 2024
13

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους